Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những sinh viên Học viện Ngoại giao ưu mạo hiểm, yêu thích tìm hiểu văn hoá và sẵn lòng đem kiến thức đến với mọi người.

Mỗi cá nhân đều có những mỗi quan tâm riêng, nhiều khác biệt về tính cách, sở thích, sở trường, tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực vì mục tiêu chung của nhóm.

 

 

Website & Chụp ảnh

Content

Thiết kế

Những nơi đã đến

Phố đi bộ cho “Phóng sự ảnh”

Thái Nguyên cho “Mega story”